Våre partnere


Gjensidigestiftelsen
NAV
Boligbyggelaget Usbl

DNT ung
Norges Idrettsforbund
Sunne kommuner

Snowboardforbundet
Norsk Friluftsliv
Ungdom og Fritid

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen har tro på prosjektet og har vært en viktig støttespiller helt siden starten. Uten økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen ville det ikke vært noen BUA.

Gjensidigestiftelsens nettside.

NAV

Har støttet oss gjennom sin tilskuddsordning for sosialt entreprenørskap siden høsten 2014.

Sunne kommuner

Sunne kommuner har inngått partnerskap med BUA for å fremme folkehelsa i Norge, for å få flere barn og unge ut i aktivitet og for å redusere sosial ulikhet.

For Sunne kommuner vil partnerskapet styrke deres arbeid med helsefremmende aktiviteter i sine medlemskommuner. Samarbeid med BUA er med på å understøtte ambisjonen om å være et laboratorium for innovasjon og nytenkning, og er et konkret samarbeid med en sosial entreprenør.

For BUA vil partnerskapet styrke vårt arbeid med å etablere gode samarbeid med eksisterende og nye utlånsordninger, og med lokale aktivitetsarrangører. På den måten vil partnerskapet bidra til at Foreningen BUA lykkes i sin målsetting om å stimulere flest mulig barn og unge til økt aktivitet.

Sunne kommuners nettside.

Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv og BUA har inngått partnerskap for å gi flere barn og unge friluftsliv- og naturopplevelser og for å redusere sosial ulikhet i helse. Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner. Sammen med BUA skal Norsk Friluftsliv arbeide for at flere barn, unge og familier skal få muligheten til å låne telt, soveposer, kanoer, fiskeutstyr, sekk, fjellsko, ski og mye annet utstyr man trenger for å drive friluftsliv.

Norsk Friluftslivs nettside.

DNT ung

DNT ung og BUA har inngått partnerskap for å gi flere barn og unge friluftsliv- og naturopplevelser og for å redusere sosial ulikhet i helse. DNT ung er Norges største friluftsorganisasjon for ungdom, med over 40 000 medlemmer. De arrangerer turer og kurs for de mellom 13 og 26 år over hele Norge og skal sammen med BUA arbeide for at flere barn, unge og familier skal få muligheten til å låne utstyret man trenger for å bli med på tur.

DNT ungs nettside.

Norges Idrettsforbund (NIF)

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og BUA har inngått en samarbeidsavtale, som innebærer at NIF skal tilrettelegge for at BUA kan etablere et samarbeid med NIFs idrettslag om å etablere og drive utlånsordninger. NIF er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med 2 240 000 medlemskap fordelt på 11 532 idrettslag og visjonen er "idrettsglede for alle".

NIF nettside

Boligbyggelaget Usbl

Boligbyggelaget Usbl trapper opp sin satsning på bærekraftig utvikling og tar et tydeligere grep om tjenester innenfor delingsøkonomi. Et av tiltakene er å inngå et strategisk samarbeid med foreningen BUA.

For BUA er det en milepæl å få Boligbyggelaget Usbl med som bærekraftpartner. Å samarbeidet med en aktør som tar samfunnsansvar på alvor, er helt avgjørende for vår mulighet til å styrke og synliggjøre utlånsordninger over hele Norge. Dette er et samarbeid som i stor grad vil bidra til å utvikle en delingskultur som er bra for miljøet, bidrar til inkludering og utjevning av sosiale forskjeller.

Det å dele på godene, redusere forbruk, og samtidig bidra til helsemessige gevinster for samfunnet ved at vi får flere ut i aktivitet, er et formål Usbl ønsker å både støtte og utvikle videre sammen med BUA.

Hjemmeside Usbl.

Snowboardforbundet

Snowboardforbundet og BUA har inngått partnerskap for å gi flere barn og unge muligheten for å lære å stå på snowboard og skateboard for å bidra til inkludering, integrering og mer fysisk aktivitet.

Snowboardforbundet har som mål i sin strategi å gjøre det enklere å starte med snowboard spesielt for barn og unge og samarbeid med BUAordninger gjør det mulig for barn og unge å låne utstyr, slik at de ikke er avhengige av å kjøpe snowboard og skateboard. Snowboardforbundet skal gi BUAordninger muligheten til å få profesjonelle råd i forhold til hvilken type snowboard og skateboard de bør kjøpe inn og klubbene får tilgang til skate/snowboard-pakker som kan lånes gratis. Partnerskapet skal samtidig bidra til økt fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi. Å låne utstyr for å stå på snowboard og skateboard bidrar til en bærekraftig fremtid med mindre forbruk.

Snowboardforbundets nettside

Ungdom og Fritid

BUA og landsforeningen til Fritidsklubber og Ungdomshus, Ungdom og Fritid, har inngått partnerskap. Partnerskapet skal bidra til at flere Fritidsklubber og Ungdomshus styrkes som arena, hvor barn og unge kan prøve flere og mer varierte helsefremmende aktiviteter.

Hjemmeside Ungdom og Fritid.