Våre partnere


Gjensidigestiftelsen
NAV
Sunne kommuner

Appresso
SoCentral
Lab3

Prospera
Norsk Friluftsliv
Barn og Unges Samfunnslaboratorium

DNT ung
Norges Idrettsforbund

Gjensidigestiftelsen

Har støttet oss økonomisk siden høsten 2014, og vil være en sentral samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle BUAs tjenester i 2016.

Gjensidigestiftelsens nettside.

NAV

Har støttet oss gjennom sin tilskuddsordning for sosialt entreprenørskap siden høsten 2014.

Sunne kommuner

Har inngått partnerskap med BUA for å fremme folkehelsa i Norge, for å få flere barn og unge ut i aktivitet og for å redusere sosial ulikhet i helse.

For Sunne kommuner vil partnerskapet styrke deres arbeid med helsefremmende aktiviteter i sine medlemskommuner, og være med å understøtte ambisjonen om å være et laboratorium for innovasjon og nytenkning, og konkret samarbeid med sosiale entreprenører.

For BUA vil partnerskapet styrke vårt arbeid med å etablere gode samarbeid med eksisterende og planlagte utlånsordninger og med lokale aktivitetsarrangører, og på den måten bidra til at vi lykkes i vår målsetting om å stimulere flest mulig barn og unge til økt aktivitet.

Sunne kommuners nettside.

Appresso

Appresso utvikler BUAs IT-løsninger, og bidrar med sin kompetanse og erfaring til at BUA kan tilby stadig bedre tjenester til BUAordningene, og etter hvert også til brukerne av BUAordningene.

Appressos nettside.

SoCentral

SoCentral har vært med å starte foreningen BUA og bidratt med støtte, erfaring og kompetanse i den daglige driften. Uten SoCentral hadde prosjektet aldri startet. Nå står foreningen på egne ben uten SoCentral.

SoCentrals nettside.

Lab3

Studentbedriften Lab3 bistår oss med å utvikle BUAs logo, designprofil, designmanual, nettside og markedsmateriell.

Lab3s nettside.

Prospera

Prospera har jobbet med et team på 5-6 konsulenter i over 3 måneder for å hjelpe oss med utvikling av markedsanalyse, merkenavn, kommunikasjonsstrategi og målgruppeanalyse. Det er Prospera som har satt oss i kontakt med Lab3.

Prosperas nettside.

Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv og BUA har inngått partnerskap for å gi flere barn og unge friluftsliv- og naturopplevelser og for å redusere sosial ulikhet i helse. Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, og skal sammen med BUA arbeide for at flere barn, unge og familier skal få muligheten til å låne telt, soveposer, kanoer, fiskeutstyr, sekk, fjellsko, ski og mye annet utstyr man trenger helt gratis.

Norsk Friluftslivs nettside.

Barn og Unges Samfunnslaboratorium

Forskerne Karin Gustavson og Geir Møller har vært behjelpelige med å utvikle gode indikatorer for måling av hvilken samfunnsnytte BUA og BUAordningene gir.

Barn og Unges Samfunnslaboratoriums nettside.

DNT ung

DNT ung og BUA har inngått partnerskap for å gi flere barn og unge friluftsliv- og naturopplevelser og for å redusere sosial ulikhet i helse. DNT ung er Norges største friluftsorganisasjon for ungdom, med over 40 000 medlemmer. De arrangerer turer og kurs for de mellom 13 og 26 år over hele Norge og skal sammen med BUA arbeide for at flere barn, unge og familier skal få muligheten til å låne utstyret man trenger for å bli med på tur helt gratis.

DNT ungs nettisde

NIF

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og BUA har inngått en samarbeidsavtale som innebærer at NIF skal tilrettelegge for at BUA kan etablere et samarbeid med NIFs idrettslag om å etablere og drive utlånsordninger. NIF er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med 2 240 000 medlemskap fordelt på 11 532 idrettslag og visjonen er "idrettsglede for alle

NIF nettside