Hvem kan bli med i BUA


Kommuner, lag og foreninger som skal starte eller allerede har en utlånsordning, utstyrssentral eller utstyrsbank som låner ut sport- og fritidsutstyr til barn og unge, kan bli med i BUA.

Etablerte utlånsordninger får tilgang til administrasjonssystem og et nettverk av utlånsordninger, som hjelper hverandre med råd og tips om alt fra låneregler til hvilke bindinger som egner seg til utlånsski. BUA arrangerer nettverkssamlinger to ganger per år, hvor aktuelle temaer blir belyst og diskutert. Hver måned distribuerer en BUA nøkkeltallsrapport, som viser utvikling i antall utlån og låntagere. Utlånsordninger som benytter BUAs administrasjonssystem får i tillegg individuelle nøkkeltallrapporter.

Har dere planer om å starte utlån av sport- og fritidsutstyr i kommunen, klubben eller i regi av en organisasjon, hjelper foreningen BUA til med råd og tips i planleggingsprosessen. Vi har bred erfaring og kunnskap om oppstart og drift av utstyrssentraler, og vi kan gi faglige råd om det meste som f.eks. driftsform, innkjøp av utstyr, innredning, låneregler, markedsføring, støtteordninger og ellers det meste man bør tenke på for å starte utlån av sport- og fritidsutstyr til barn og unge.

BUAordningen

BUAordningen er et helhetlig konsept og merkevare, utviklet av foreningen BUA i samarbeid med fem pilotordninger i fem kommuner. Sammen med pilotordningene har vi samlet erfaringer og verktøy, som gjør det enkelt, trygt og effektivt å etablere og drive utlån av sport- og fritidsutstyr til alle barn, unge og familier. Merkevarebygging og markedsføring er en viktig del av konseptet, derfor får kommuner, lag og foreninger som ønsker å etablere BUAordning i kommunen, tilgang til et navn, en identitet, profilering og markedsmateriell som gjør det enkelt og tydelig å formidle at BUAordningen er et helsefremmende og miljøvennlig innbygger tilbud.

Hva koster det å bli med i BUA

Tilknytningsavgiften er kr 5000,- pluss mva. per år.

Det gir tilgang til en grunnpakke bestående av:

  • Tilgang til et nettverk av utlånsordninger
  • Nettverkssamlinger to ganger per år for opptil to personer
  • Rådgivning oppstart og drift
  • Administrasjonssystem
  • Statistikk og nøkkeltall
  • Nettside
  • Interessearbeid – foreningen BUA arbeider for å fremme utlånordningenes behov og interesser.

Dersom avtalen gjelder for flere utlånsordninger er tilknytningsavgiften kr 5000,- pluss mva. pr år per utlånsordning.

BUAordninger får i tillegg tilgang til en startpakke, som består av interiørtips, profilering og markedsmateriell. Startpakken koster fra kr 10 000,- pluss mva. avhengig av hva og hvor mye markedsmateriell det er behov for.

Hvordan bli med i BUA

Send en e-post til: post@bua.io.

Eller ring:

Monica Vogt, daglig leder: 977 49 460

Eline Egeland, faglig leder: 970 64 278

Beskriv hva du ønsker hjelp til – har du en eksisterende utlånsordning som har behov for et administrasjonssystem og ønsker å være en del av et nettverk, eller trenger du hjelp til å etablere en utlånsordning.

Vi sender dere et avtaleutkast, som må signeres av ansvarlig person. Det er kommuner, lag eller foreningen som er avtalepartner. Når avtalen er signert, kan dere benytte dere av våre tjenester og verktøy. Det er fullt mulig for en avtalepartner å inngå avtale om etablering av flere utlånsordninger/BUAordninger i kommunen.

Vi ser frem til å høre fra deg!

“Vi ønsket å være med som BUAordning for å få fellesskapet med andre utlånsordninger, felles profil og et godt databaseverktøy for registrering av utstyr og lånetakere. Vi ser dette samarbeidet som et positivt løft for oss, og alle som vil leie, fremfor å eie.”