Hvordan bli BUAordning?


121

Vi har funnet 121 steder hvor du kan låne sports- og fritidsutstyr i Norge.

100

Målet vårt er å samle 100 av disse til å bli med som BUAordninger.

Vi søker derfor etter foreninger, frivillige organisasjoner og kommuner som låner eller leier ut sports- og fritidsutstyr til barn og unge, og som ønsker å samarbeide med oss for å styrke tilbudet.

Hva tilbyr vi i dag?

BUA tilbyr nye og gamle utlånsordninger av sport- og fritidsutstyr i Norge en tjenestepakke som består av:

 • Web-basert IT-verktøy for administrasjon av utlån
 • Kommunikasjon og synliggjøring
 • Maler og markedsmateriell
 • Nettverk og nettverkssamlinger
 • Løpende støtte til etablering, drift og utvikling
 • Statistikk og nøkkeltall

Avtalen for BUAordninger ligger her.

Hvordan jobber vi med utvikling av tjenestene?

Vi er allerede godt i gang med å utvikle flere tjenester og bygge videre på de som er utviklet. Her er en liste over noe av det vi jobber med:

 • En digital tjeneste som gjør det enklere for brukerne å benytte seg av utlånsordningene
 • Forbedringer i administrasjonsløsningen som gjør det mulig å reservere utstyr, enklere logistikk og statistikk verktøy.
 • En økonomisk driftsmodell for lokale utlånsordninger, slik at de får bedre økonomi
 • Et nasjonalt innkjøpssamarbeid, forsikringsordninger og sponsorer
 • Samarbeid med nasjonale og lokale aktivitetsarrangører (eks Norges Idrettsforbund (NIF)
 • Måling av utlånsordningenes samfunnseffekt

Hva forventer vi av utlånsordningene som ønsker å bruke våre tjenester?

Utlånsordninger som benytter seg av BUAs tjenester kaller vi BUAordninger. De er som oss opptatt av å øke aktiviteten hos barn og unge, og ønsker å være med på å forme en nasjonal bibliotekordning for utlån av sports- og fritidsutstyr. De forplikter seg derfor til å:

 • Tilby utlån av sport- og fritidsutstyr til barn og unge
 • Låne ut utstyr av god kvalitet
 • Ivareta barns sikkerhet
 • Gi god service og være imøtekommende
 • Bruke BUA merkevaren, tilpasset egen merkevare/navn
 • Dele nyttige erfaringer med andre BUAordninger
 • Gi innspill og tilbakemeldinger på hvordan BUA kan forbedres
 • Delta på halvårlige samlinger for alle BUAordninger
 • Delta i utprøving av nye og forbedrede tjenester
 • Tilby utlån til barn og unge også utenfor egen kommune (ønskelig)

Hva koster det å være med?

Prisen for tjenestepakken omtalt over er kr 5000,- pluss mva.

Det vil i tillegg være mulig å bestille BUA markedsmateriell til svært gunstige priser som f.eks informasjonsbrosjyrer, banner, roll-up, beachflagg, t-skjorter, hettegenser, buff, ski-stropper, ski-bag m.m.

“Vi ønsket å være med som BUAordning for å få fellesskapet med andre utlånsordninger, felles profil og et godt databaseverktøy for registrering av utstyr og lånetakere. Vi ser dette samarbeidet som et positivt løft for oss, og alle som vil leie, fremfor å eie.”