Kontaktinfo

Ønsker du å låne utstyr? Kontakt din nærmeste utlånsordning. Oversikt finner du her: LÅN UTSTYR

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan bli BUAordning og hva vi kan tilby. Kontakt oss gjerne.

epost: post@bua.io

Tlf: 977 49 460 / 970 64 278

Sosiale medier: Facebook

Besøks- og postadresse:
BUA, c/o MESH
Tordenskiolds gate 3
0160 Oslo

Org.nr.: 913 099 834