BUA styrker laget med DLA Piper som ny bærekraftpartner

26. oktober 2017

Fra venstre: Dag Thomas Hansson partner DLA Piper, Eline Egeland faglig leder BUA, Monica Vogt daglig leder BUA, Fredny Bade partner DLA Piper og Ann-Linn Forbord advokatfullmektig DLA Piper

DLA Piper er et av verdens største advokatfirmaer, med advokater fordelt i over 40 land. DLA Piper ønsker å styrke sin rolle som ansvarlig samfunnsaktør, og vil være en reell bidragsyter til at BUA’ tjenesteytelser styrkes og effektiviseres.

DLA Piper støtter BUA’ målsetting om at flere barn og unge skal delta i sport- og fritidsaktiviteter, med alle fordelene det medfører, både hva gjelder helse og inkludering, sier Dag Thomas Hansson i DLA Piper.

Dette er en merkedag for BUA, sier Monica Vogt daglig leder i BUA. Sammen med DLA Piper skal vi sørge for at BUAordningene har verktøy og kompetanse for å drive utlånsvirksomhet på en profesjonell måte. Å bedrive utlånsvirksomhet, gjør at vi hver dag må ta stilling til spørsmål om ansvar, erstatning, personvern og markedsføring. Nå starter vi for fullt arbeidet med å kvalitet sikre alt vi gjør opp mot gjeldende lovverk, slik at BUAordningene kan være trygge på at alt de gjør er i tråd med gjeldende lovverk.

Vi starter samarbeidet med «juridisk ansvar» som tema på nettverkssamlingen for alle utlånsordninger i BUA-nettverket 16.november. DLA Piper stiller sine lokaler til disposisjon, byr på lunsj og bidrar med foredrag og workshop sammen med utlånsordningene. Dette er en dag vi gleder oss til, sier faglig leder i BUA Eline Egeland. Vi har sett behovet for å kvalitetssikre låneavtaler og personvernerklæringer, og nå har vi fått en partner som bidrar med sin kompetanse for å videreutvikle tjenestene BUA leverer. Med DLA Piper som bærekraftpartner løfter vi BUA til et nytt profesjonelt nivå, sier daglig leder i BUA Monica Vogt.