BUA og landsforeningen til Fritidsklubber og Ungdomshus, Ungdom og Fritid, har inngått partnerskap

16. oktober 2017

På bilde: Fra venstre: Christina Søgård, generalsekretær Ungdom og Fritid og Monica Vogt, daglig leder BUA.

Partnerskapet skal bidra til at flere Fritidsklubber og Ungdomshus styrkes som arena, hvor barn og unge kan prøve flere og mer varierte helsefremmende aktiviteter.

Over 600 åpne møteplasser for ungdom fra hele Norge fordelt på alle fylker er medlem i Ungdom og Fritid. Ungdom og Fritid representerer rundt 2500 ungdomsarbeidere og over 50 000 ungdommer i sine medlemsklubber. Ungdom og Fritid og BUA er en perfekt match, sier daglig leder i BUA, Monica Vogt. BUA kan tilføre Fritidsklubber og Ungdomshus kompetanse og verktøy for å drive effektivt utlån av sport- og fritidsutstyr og Fritidsklubber og Ungdomshus blir styrket som arena, hvor barn og unge kan prøve flere og mer varierte aktiviteter.

Fritidserklæringen står sentralt i dette samarbeidet. Ved å legge til rette for å låne utstyr til egenorganisert aktivitet gjennom Fritidsklubber og Ungdomshus, senker vi terskelen for at flere kan prøve flere og mer varierte aktiviteter. Tilgang på utstyr blir ikke barriere for å delta i sport- og egenorganisert aktivitet, noe som utjevner sosiale forskjeller og samtidig bidrar til bærekraftig utvikling med mindre forbruk. Mange har garasjer og boder fulle av utstyr de sjelden bruker. I stedet for å kjøpe alt ungdommen har lyst til å prøve, ønsker vi å stimulere flere til å låne. Når utstyret er bra og lett tilgjengelig via Fritidsklubben og Ungdomshuset, tror vi det blir mer aktuelt å låne utstyr til aktiviteter som f.eks. snowboard, langrennsski, skøyter, sykkel, telt, rulleskøyter o.s.v.