Snowboardforbundet og BUA har inngått partnerskap

29. september 2017

På bilde: Fra venstre: Bijora Sardarian Snowboardforbundet, Eline Egeland BUA, Lisa Mari Watson Snowboardforbundett og Monica Vogt BUA

Snowboardforbundet og BUA har inngått partnerskap for å gi flere barn og unge muligheten for å lære å stå på snowboard og skateboard for å bidra til inkludering, integrering og mer fysisk aktivitet.

For BUA er målet med partnerskapet å styrke arbeidet med inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge. Skateboard og snowboard er lavterskelaktiviteter og samarbeid med lokale klubber, tror vi kan skape mye aktivitet. Det er lettere å låne skateboard og snowboard når man får hjelp til å lære, sier daglig leder i BUA, Monica Vogt.

Snowboardforbundet har som mål i sin nye strategi å gjøre det enklere å starte med snowboard spesielt for barn og unge. «En av de største barrierene er utstyret og vi har tidligere lurt på hvordan vi enkelt kan tilgjengeliggjøre dette i vårt langstrakte land! Nå som BUA er oppe og går er vi veldig interessert i å koble oss på BUA og bidra til at det er snowboardutstyr i deres lokaler rundt omkring. Her tror jeg vi kan bidra med litt forskjellig, tenker både rekruttering av utstyret og kvalitetssikringen er en rolle vi kan ta» sier Lisa Mari Wattson, generalsekretær i Snowboardforbundet.

Partnerskapet skal bl.a. bidra til å gi barn og unge muligheten for å lære å bruke utstyr som snowboard og skateboard, slik at det blir mer aktuelt å låne. Snowboardforbundet skal gi BUAordninger muligheten til å få profesjonelle råd i forhold til hvilken type snowboard og skateboard de bør kjøpe inn og klubbene får tilgang til skate/snowboard-pakker som kan lånes helt gratis og f.eks. oppbevare sitt utlånsutstyr i BUA.

Partnerskapet skal samtidig bidra til økt fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi. Å låne utstyr for å stå på snowboard og skateboard er bra for miljøet, og det skal ikke være nødvendig å kjøpe utstyr for å lære å stå på skate/snowboard.