Samarbeidsavtale mellom Norges idrettsforbund og BUA

28. februar 2017

På bilde: Tom Tvedt idrettspresident Norges idrettsforbund (NIF) og Monica Vogt daglig leder BUA

I dag har idrettspresident Tom Tvedt signert samarbeidsavtale mellom Norges idrettsforbund (NIF) og BUA. BUA er svært stolt over at Norges idrettsforbund vil være pådriver for at det blir etablert flere utlånsordninger i Norge og tilrettelegge for at BUA kan etablere samarbeid med NIF’ idrettslag om å etablere og drive utlånsordninger.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med 2.240.000 medlemskap fordelt på 11.409 idrettslag. NIFs visjon er "idrettsglede for alle".

NIF har som formål: NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Formålet med samarbeidet er å gi barn og unge enklere tilgang til utstyr gjennom utlånsordninger, slik at de kan utøve idrett og være fysisk aktive etter eget ønske og behov. Derfor vil Norges idrettsforbund og BUA samarbeide om å tilby ordninger for utlån av idrett og fritidsutstyr.