LA ÅRETS JULEGAVE GÅ TIL BARN OG UNGE I NORGE

11. oktober 2016

Mange bedrifter gir de ansattes julegave til humanitære formål. Å gi alle barn like muligheter til å delta i lek og aktivitet, ha god helse og bli integrert er kanskje den aller fineste julegaven norske bedrifter kan gi.

Å sove i telt, stå på ski og gå på skøyter er aktiviteter de aller fleste norske barn er godt kjent med, og som er en viktig del av vår kultur. Til jul og bursdager sørger foreldre og besteforeldre for at barna har alt de trenger for å bli med ut å leke, og utstyr er aldri noe problem når skolen skal arrangere skidag. Vi får vår første sykkel og lærer å sykle lenge før vi begynner på skolen. Det er sånn det er å være barn i Norge.

Sånn er det ikke for alle barn. Selv ikke i Norge. Stortingsmelding nr 20 (2006 – 2007) «Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller» slår fast at den norske befolkningens helse er god. Men gjennomsnittstallene skjuler store, systematiske forskjeller.

"Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen. Vi må erkjenne at vi har et lagdelt samfunn – der de som er mest privilegert økonomisk også har best helse. Disse helseforskjellene er sosialt skapt, urettferdige og mulig å gjøre noe med".

"Barns levekår og omgivelser i oppveksten påvirker blant annet utdanningsløp og yrkesmuligheter senere i livet, som igjen påvirker helse i voksen alder. Dessuten har tilgang på ressurser i oppveksten som sunt kosthold, frisk luft og fysisk aktivitet en direkte betydning for helsen senere i livet."

Mange barn lærer aldri å sykle, stå på ski eller å gå på skøyter fordi foreldrene kommer fra en kultur hvor dette ikke er vanlig. Eller fordi foreldrene ikke har økonomi eller kapasitet til å kjøpe alt barna trenger for å delta. Flyktninger og asylsøkere i Norge vil lære barna sine å sykle, stå på ski og gå på skøyter, slik at de også kan ta del i de norske barnas hverdag, men får ikke muligheten fordi utstyr er kostbart og en barriere for å delta. Dessuten burde det ikke være nødvendig at alle skal eie alt selv. La barna låne utstyr, så sparer vi miljøet og barna kan prøve mange ulike aktiviteter.

La årets julegave gå til BUA, slik at vi kan styrke utlånsordninger over hele Norge og sørge for at mange flere barn og unge kan låne sport- og fritidsutstyr helt gratis.

Kontonummer: 1503 48 38779