Norsk Friluftsliv og BUA har inngått partnerskap for å gi flere barn og unge friluftsliv- og naturopplevelser og for å redusere sosial ulikhet i helse.

27. september 2016

Fra venstre: Lasse Heimdal, Generalsekretær Norsk Friluftsliv, Monica Vogt, daglig leder BUA og Tonje Refseth, prosjektleder Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 940 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Norsk Friluftsliv arbeider for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle. Utstyr er ofte en barriere, så sammen skal vi jobbe for at flere barn, unge og familier skal få muligheten til å låne telt, soveposer, kanoer, fiskeutstyr, sekk, fjellsko, ski og annet utstyr man kan trenge for å ta del i friluftslivets gleder.

For BUA betyr det mye at en viktig organisasjon med stor påvirkningskraft anerkjenner BUA og inngår partnerskap. Norsk Friluftsliv har sagt seg villige til å stimulere til samarbeid mellom de lokale BUA ordningene og medlemmenes lokallag, være en pådriver for at det blir etablert flere utlånsordninger i Norge, være pådriver for å sikre bærekraftig drift av utlånsordninger, legge til rette for at frivillige og engasjerte friluftsfolk bidrar til aktiviteter rundt BUA ordningene, åpne dører og ikke minst støtte BUA i sitt arbeid med å styrke og synliggjøre utlånsordninger - slik at mange barn, unge og familier får muligheten til å bli med på friluftsliv og få naturopplevelser og en mer aktiv livsstil.