Om BUA


BUA er en nasjonal forening som skal gjør det enklere for barn og unge å låne sport- og fritidsutstyr og stimulere til aktivitet. Foreningen arbeider for sitt formål ved å:

 1. samarbeide med eksisterende og nye utlånsordninger i Norge om å styrke deres tilbud
 2. synliggjøre og tilgjengeliggjøre utlån av sports- og fritidsutstyr for flere
 3. gjøre det enkelt for barn og unge å prøve flere/nye aktiviteter
 4. sikre likeverdige tilbud uavhengig av hvor i landet du bor
 5. samle informasjon om helsefremmende aktiviteter i nærmiljøet slik at flere barn og unge kommer i aktivitet
 6. utvikle en bærekraftig økonomisk modell for utlånsordninger som sikrer langsiktig drift

Hvorfor vi er til

Helsedirektoratets rapport Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet (2014) viser at det er en betydelig samfunnsgevinst ved å øke den fysiske aktiviteten blant befolkningen. Velferdsgevinsten er spesielt stor blant barn og unge.

Halvparten av landets 15-åringer beveger seg for lite og de sosiale helseforskjellene øker
(Helsedirektoratet, Rapport. Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge, 2008)

Undersøkelser fra Helsedirektoratet viser at utlånssentralene er et virkemiddel som øker aktiviteten blant barn og unge. Spesielt der hvor tilbudet er lett tilgjengelig, har en god utstyrspark, er godt kjent og har faste åpningstider.

Alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
(Regjeringens mål for 2015-2017)

BUA - tidligere Aktivitet og Utstyr - er en nasjonal forening etablert i 2014. Vi skal bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status. Dette gjør vi ved å styrke og synliggjøre utlånsordninger av sports- og fritidsutstyr og stimulere barn og unge til økt aktivitet.

Hva gjør vi

Siden august 2014 har BUA, sammen med 12 utlånsordninger spredd rundt i Norge, utviklet og testet et sett verktøy og tjenester. Fra 1. september 2015 tilbyr vi utlånsordninger av sport- og fritidsutstyr i Norge følgende tjenester:

 • Administrasjonssystem som gjør det enkelt å holde orden og oversikt over utlån
 • Statistikk og nøkkeltall hver måned som viser hvor mange som har lånt og hvor mye de låner
 • Løpende støtte til etablering, drift og utvikling som for eksempel hjelp til å kjøpe inn utstyr, tips om vedlikehold, utarbeide låneregler og ansvarserklæringer.
 • Et verdifullt nettverk av utlånsordninger som deler erfaring og kompetanse
 • Egen nettside med muligheter for å samle låneforespørsler på ett sted
 • Nettverkssamlinger to ganger per år
 • Hjelp til markedsføring og synliggjøring.

Mer informasjon om hvordan du kan bli med i BUA får du her: BLI BUAordning.

Vi planlegger også en betydelig videreutvikling av våre tjenester. Blant annet er vi i ferd med å utvikle helt nye nettsider, som vil lanseres i 2018.

Hva er våre mål

BUAs målsetting er at vi skal:

Ha minimum 100 utlånsordninger som bruker foreningens tjenester (BUAordninger).

Ha minimum 100.000 barn og unge som jevnlige brukere av BUAordningene.

Bli økonomisk bærekraftig.

Dette skal føre til:

Bedre folkehelse (fysisk og psykisk) blant barn og ungdom gjennom økt aktivitetsnivå, uavhengig av sosioøkonomisk status.

Hvem er vi - Foreningen

Monica Vogt (daglig leder)

Monica har vært daglig leder i BUA siden januar 2016 og har en master i markedsføring fra Handelshøyskolen BI (NMH). Monica har lang erfaring fra markedsføring, merkevarebygging, kommunikasjon, salg og ledelse fra store organisasjoner som SAS, KLP og Redd Barna. I tillegg har hun spesialisert seg innen feltet organisasjonspsykologi. Monica har ansvar for daglig drift og videreutvikling av foreningen.

Eline Egeland (faglig leder)

Eline er utdannet sykepleier og har vært aktiv skiløper. Hun har drevet Utstyrsboden, en utlånsordning i Bærum kommune, og har lang erfaring med å få barn og unge i aktivitet. Eline har vært daglig leder i foreningen BUA i en oppstartsfase og er nå tilsatt som faglig leder med ansvar for bl.a. BUAs tjenestetilbud til utlånsordninger og brukere av utlånsordningene.

Samarbeidspartnere

BUA har et sterkt nettverk av organisasjoner i ryggen, som bistår BUA i arbeidet.

Våre samarbeidspartnere har en aktiv rolle i utviklingen av BUA og er viktige bidragsytere i vårt arbeid. Les mer om våre samarbeidspartnere her: Våre samarbeidspartnere.

Styret

Ida Thue Stokstad (Styreleder)

Ida er utdannet Sports Manager fra Norges Idrettshøgskole med hovedfag innen markedsføring og sponsoring. Hun har tidligere jobbet i Skiforeningen/Ski-VM 2011 og som markedssjef i Merida sykler. Ida jobber i dag som prosjektleder/partner i Semway.

Helene Olafsen (Styremedlem)

Helene har vært profesjonell snowboardkjører siden 2007, og brenner for å videreformidle idrettsglede. Hun studerer for tiden design og kommunikasjon og til å bli lærer på ungdomstrinnet.

Kristiane Roe Hammer (Styremedlem)

Kristiane har en master i internasjonal sikkerhet fra NTNU, Madrid, Paris, Vestbredden og London. Kristiane har tidligere vært leder av ANSA, og jobber i dag som daglig leder i Newslab.