Om Foreningen BUA


Foreningen BUA er en nasjonal forening etablert i 2014. Vi skal bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status. Dette gjør vi ved å styrke og synliggjøre utlånsordninger, utstyrssentraler og utstyrsbanker som låner ut sports- og fritidsutstyr til barn og unge.

Hvorfor vi er til

BUA er en sosial entreprenør som jobber for å få flere barn og unge ut i mer aktivitet og mer variert aktivitet ved å tilgjengeliggjøre sport- og fritidsutstyr.

Noen mangler utstyr de trenger for å delta på en og annen aktivitet, samtidig har andre garasjer og boder fulle av utstyr de sjelden bruker. Tall fra sportsbransjen viser at Norge ligger på Europatoppen i salg av sportsutstyr. Et stadig økende forbruk av sportsutstyr, rimer ikke med en bærekraftig utvikling.

Undersøkelser fra Helsedirektoratet viser at utlånsordninger er et virkemiddel som øker aktiviteten blant barn og unge. Spesielt der hvor tilbudet er lett tilgjengelig, har en god utstyrspark, er godt kjent og har faste åpningstider. Dessverre er det ikke sånn hos alle utlånsordningene.

Utlånsordningene representerer et stort uutnyttet potensiale for samfunnet. Velfungerende utlånsordninger kan gi bedre folkehelse, er bra for miljøet og kan bidra med inkludering og integrering.

Hva gjør vi

Foreningen BUA tilbyr kommuner, lag og foreninger som låner ut, eller ønsker å låne ut sport- og fritidsutstyr til barn og unge et sett med verktøy og tjenester som gjør det enklere å etablere og drive utlånsordninger. I tillegg jobber vi for å fremme utlånsordningene sine behov og interesser.

Vår grunnpakke består av:

  • Et nettverk av utlånsordninger som bidrar med tips, råd og erfaringsutveksling
  • Nettverkssamlinger to ganger per år for opptil to personer
  • Rådgivning til oppstart og drift
  • Administrasjonssystem
  • Statistikk og nøkkeltall
  • Nettside
  • Interessearbeid

BUAordningen

BUAordningen er et helhetlig konsept og merkevare utviklet av foreningen BUA i samarbeid med fem pilotkommuner. Vi har samlet erfaringer og verktøy i et konsept, som gjør det enkelt, trygt og effektivt å etablere og drive utlån av sport- og fritidsutstyr til barn, unge og familier. En BUAordning har variert utstyr av god kvalitet, som er sikkert og godt vedlikeholdt. Faste åpningstider, medarbeidere med kompetanse på sport- og fritidsutstyr og det er helt kostnadsfritt å låne utstyr.

Hvem er vi - Foreningen

Monica Vogt (daglig leder)

Monica brenner for at alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Hun valgte å bli sosial entreprenør fordi ideen og formålet til BUA var noe hun ønsket å bidra til å utvikle. Monica har lang erfaring med markedsføring, merkevarebygging og sponsing fra selskaper som SAS, KLP og Redd Barna hvor hun har hatt lederposisjoner.

Eline Egeland (faglig leder)

Eline er utdannet sykepleier og har vært aktiv skiløper. Hun har drevet Utstyrsboden, en utlånsordning i Bærum kommune, og har lang erfaring med å få barn og unge i aktivitet. Eline er gründer og etablerte BUA med god hjelp av inkubatoren SoCentral. Eline har ansvar for å gi kommuner, lag og foreninger gode råd og verktøy for oppstart og drift av velfungerende utlånsordninger.

Samarbeidspartnere

BUA har et stort nettverk av gode samarbeidspartnere. Gjensidigestiftelsen er vår største økonomiske bidragsyter, og har støttet BUA helt fra starten. NAV har støttet utviklingen av BUA gjennom sin tilskuddsordning til sosiale entreprenører. Uten Gjensidigestiftelsen og NAV hadde det ikke vært noen BUA.

Boligbyggelaget Usbl er vår første bærekraftspartner. De har inngått et strategisk samarbeid med BUA for å ta et aktivt grep for en bærekraftig utvikling med mindre forbruk. Usbl bidrar økonomisk til utvikling av BUA og skal i gang med å pilotere BUAordninger i sine borettslag.

Sunne kommuner – WHOs Norske nettverk, Norges Idrettsforbund (NIF), Norsk Friluftsliv og DNTung har inngått partnerskap med BUA. De hjelper bl.a. med å stimulere til at det blir etablert gode utlånsordninger, som bidrar til at alle barn og unge kan delta i sport- og friluftsliv, bli fysisk aktive og få bedre helse.

Snowboardforbundet har som mål i sin strategi å gjøre det enklere å starte med snowboard spesielt for barn og unge, og samarbeid med BUAordninger gjør det mulig for barn og unge å låne utstyr, slik at de ikke er avhengige av å kjøpe snowboard og skateboard.

I tillegg får BUA profesjonell hjelp av Pure consulting og Effectum franchise consulting i arbeidet med å utvikle konseptene Bærekraftpartner og BUAordningen. Norse Digital er i ferd med å utvikle en helt ny digital tjeneste for BUA, som skal være klar til lansering høsten 2018. Appresso har utviklet og drifter BUAs administrasjonssystem.

Styret

BUA har et engasjert og kompetent styre som bidrar med sin tid og kompetanse på frivillig basis.

Ida Espolin Johnson (Styreleder)

Ida er advokat, partner i Arntzen de Besche og har solid styreerfaring. I tillegg har hun vært konserndirektør i KLP med ansvar for Livselskapet.

Katrine Smemo Granlund (Nestleder)

Katrine er avdelingsleder i Kulturetaten i Lier kommune. Hun har ansvaret for BUA Lier. Katrine har jobbet i Røde Kors og har styreerfaring fra Kongsberg Jazzfestival.

Øistein Widding (Styremedlem)

Øistein er tidligere partner i McKinsey & Company, har jobbet i Aker og er nå konsulent i Egon Zehnder.

Ida Thue Stokstad (Styremedlem)

Ida er utdannet Sports Manager fra Norges Idrettshøgskole med hovedfag innen markedsføring og sponsing. Hun har tidligere jobbet i Skiforeningen/Ski-VM 2011 og som markedssjef i Merida sykler. Ida jobber i dag som prosjektleder/partner i Semway.

Helene Olafsen (Styremedlem)

Helene har vært profesjonell snowboardkjører siden 2007, og brenner for å videreformidle idrettsglede. Hun studerer for tiden design og kommunikasjon og til å bli lærer på ungdomstrinnet.

Kristiane Roe Hammer (Styremedlem)

Kristiane har en master i internasjonal sikkerhet fra NTNU, Madrid, Paris, Vestbredden og London. Kristiane har tidligere vært leder av ANSA, og jobber i dag som daglig leder i Newslab.