Spør om å låne noe fra BUA Levanger

Hva ønsker du å låne

Vær så spesifikk som mulig når du etterspør utsyr, og opplys om kroppshøyde og sko størrelse til den/de som skal låne dersom det er relevant. Om det haster er det lurest å ta kontakt på telefon, dersom telefon nummer er oppgitt.

Ønsket fra dato (skriv dato som DD.MM.YYYY)

Til dato (DD.MM.YYYY)

Hvordan kan vi komme i kontakt med deg?