Levanger

BUA Levanger er som et bibliotek: her kan du låne sport- og fritidsutstyr - HELT GRATIS

BUA Levanger er et partnerskap mellom Levanger kommune, LevaFro AS, NAV Levanger, Levanger Frivillighetssentral og Levanger Idrettsråd.

BUAs mål er å få innbyggere i alle aldre ut i mer variert aktivitet - og vi har spesielt fokus på barn og unge!


Vær aktiv,
kos deg ute,
prøv noe nytt!

Vi håper du får en god opplevelse med utstyret du har lånt fra oss.

For deg som låner av BUA Levanger

Om låneordningen
• BUA plikter å sørge for at utstyr som lånes ut er i god og forsvarlig stand.
• Låntaker har ansvar for at utstyret blir brukt forskriftsmessig.
• Ta med legitimasjon når du låner for første gang.
• Barn under 18 år må komme i følge med en voksen: Ungdom fra og med ungdomsskolealder kan låne utstyr på egen hånd, men foreldre/foresatte må være med første gangen for å skrive under på samtykke.
• Du er personlig ansvarlig utstyret du låner. Lås alltid utstyr som blir oppbevart utendørs.
• Alle lån ved BUA er personlige, dvs. du kan ikke låne utstyret videre til andre (Unntak for lærere og andre som låner gjennom jobb).
• Hvor lenge du kan låne utstyret avhenger av etterspørselen.
• Låntaker har ansvar for å levere utstyret til BUA ferdig rengjort.
• Skader på utstyr utover det som må regnes som vanlig slitasje kan bli fakturert med en egenandel etter avtale.
• For at utstyret skal være tilgjengelig for flest mulig - lever til avtalt tid.
• Er du mer enn 1 måned forsinket med innlevering regnes utstyret som tapt og du vil motta en faktura for å erstatte utstyret.
• Brudd på lånereglene kan føre til at du mister rettet til å låne utstyr for en kortere eller lengre periode.

TIPS TIL TUREN:
www.ut.no
www.isvett.no
www.allemannsretten.no
www.sjovett.no
www.nt.dnt.no
www.inatur.no
www.rettikartet.no

Kontaktinformasjon

Åpningstider

TIRSDAG OG ONSDAG: 08.00-15.30. TORSDAG OG FREDAG: 13-17.00. Leva-Fro AS (inngang Trelast som ligger vendt opp mot Frol Oppvekst senter