Frøya

I BUA Frøya kan du låne forskjellig tur-utstyr til barn og voksne, skoler, lag og alle andre som vil prøve forskjellige aktiviteter. Utstyret kan lånes i lokalene til Bua Frøya som ligger i idrettshallen på Sistranda.

BUA er et gratis tilbud for barn og voksne, skoler, lag og fritidsenheter.

For å låne utstyr må den som skal låne møte opp personlig slik at vi bl.a kan tilpasse utstyret. Er du under 18 år må både du og en ansvarlig voksen møte opp første gang du skal låne utstyr.

En voksen person over 18 år med folkeregistrert adresse i Norge må være ansvarlig for det lånte utstyret. Alle lånetakere (evt. ansvarlig voksen) må fremlegge legitimasjon for å låne første gang.

I BUA kan du låne utstyr til både sport og andre fritidsaktiviteter. Ordningen er basert på gjensidig tillit mellom låner og BUA. Sportsutstyr og tur-utstyr i BUA skal komme flest mulig til gode. Du kan derfor kun låne utstyr til én aktivitet av gangen og det er viktig at man returnerer utstyr til avtalt tid. Utstyret skal rengjøres og være i god stand ved tilbakelevering.

Dersom utstyret ved uhell eller slitasje blir ødelagt, så gi beskjed. Dette fikser vi. Dersom utstyret ikke blir tilbakelevert eller ødelagt på grunn av uforsvarlig bruk, vil du bli fakturert. Du må da betale et tilsvarende beløp lik innkjøpspris.

For deg som låner av BUA Frøya

-BUA plikter å sørge for at utstyr som lånes ut er i god og forsvarlig stand.
-Som låntaker har du selv ansvar for at utstyret blir brukt forskriftsmessig.
-Du er personlig ansvarlig for det du låner ved BUA. Sørg for å låse utstyr som blir oppbevart utendørs.
-Låntaker har ansvar for å levere utstyret til BUA ferdig rengjort.
-Lånt utstyr må leveres tilbake til avtalt tid.
-Blir utstyret skadet under bruk, kontakt oss når feilen oppdages.
-Ved tap av utstyr/hærverk vil innkjøpspris bli fakturert lånetaker.

«Vårt tilbud et basert på tillit og en åpen dialog. Ikke nøl med å ta kontakt med BUA hvis det oppstår problemer av noe slag i forbindelse med lånt utstyr»

Åpningstider

Åpningstider er tirsdager og torsdager kl 14.00 - 17.00